Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2019r.

2019-12-01

W dniu 28-03-2019r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28-03-2019r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r. (ostatnia zmiana: z dnia 20-12-2019r.)

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2019r."


Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

2018-12-14

W dniu 13.12.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 13.12.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.
Zmiana powodowana była stopniem realizacji zadań w bieżącym roku- zmniejszeniem planu na zadania Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a zwiększeniu planu na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Plan po zmianach:

PLAN OGÓŁEM: 1 685 760zł
R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A – RAZEM 178 400zł
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) – 128 000zł
2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 8 400zł
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – 42 000zł

R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 507 360zł
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 207 317zł
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 9 325zł
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 278 215zł
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 99 723zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej – 912 780zł


Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

2018-09-21

W dniu 20.09.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLIV/345/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.09.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.
Zmiana powodowana zmianą algorytmu podziału środków PFRON dla samorządów powiatowych w części dotyczącej dofinansowania do działalności warsztatów terapii zajęciowej.

czytaj całość publikacji "Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r."


Wzrost dofinansowania kosztów pobytu uczestników wtz.

2018-07-17

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.06.2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym od 01 lipca br. ulega zmianie dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w wtz i wynosi ono 16 596zł w roku bieżącym.
W związku powyższym nastąpi zmiana planu finansowego z określeniem nowej wysokości kosztów działania WTZ w Miejskiej Górce.


Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach realizowanych ze środków PFRON za I półrocze 2018r. – rehabilitacja społeczna.

2018-07-17

(stan na dzień 30.06.2018r.)
R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 457 758zł
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Plan: 216 000zł
Wykonanie: 215 953zł
Przyznane dofinansowanie (liczba osób wraz z opiekunami): 191
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Plan: 10 050zł
Wykonanie: 9 325zł (wg zawartych umów)
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Plan: 251 928zł
Wykonanie: 207 282zł
Przyznane dofinansowanie (liczba zrealizowanych wniosków wraz z zawartymi umowami): 163
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Plan: 100 000zł
Wykonanie: 9 919zł
Zaangażowanie: 90 000zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej
Plan: 879 780zł
Wykonanie: 439 890zł


Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

2018-06-28

W dniu 22.06.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLIII/338/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.06.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.

czytaj całość publikacji "Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r."


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2018r.

2018-04-12

W dniu 29.03.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r.

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2018r."


Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków od 2018 roku.

2018-01-29

W dniu 25.01.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXXVIII/291/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.01.2018r.) przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. i latach następnych.

Dołączone pliki:


Zmiana wysokości środków finansowych PFRON przekazanych na realizację zadań w 2017r.

2017-08-14

W dniu 03.08.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03.08.2017r.) zmieniła uchwałę Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r. i określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r. Zmiana planu środków PFRON pozostających do dyspozycji powiatu rawickiego w bieżącym roku jest efektem weryfikacji danych stanowiących podstawę do naliczenia należnych środków przez GUS. Ogółem nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 29 260zł.

czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości środków finansowych PFRON przekazanych na realizację zadań w 2017r."


Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków w roku 2017.

2017-03-31

W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017r.

Dołączone pliki:


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2017r.

2017-03-31

W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2017r."


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2016r.

2016-03-25

W dniu 24.03.2016r. Rada Powiatu Rawickiego określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2016r."


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji