Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)")

Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu „ABSOLWENT”

2017-04-28

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Cel konkursu: podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia:
obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)")

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji